Es durà a terme al llarg d’aquesta quinzena d’abril

L’objectiu de la campanya informativa, impulsada per l’Ajuntament i la Diputació de Barcelona, és millorar la informació entre els comerços de la ciutat sobre els drets de les persones consumidores. Durant quinze dies, tècnics de comerç avaluaran i assessoran els establiments del barri.

L’Ajuntament, a través de la Regidoria de Comerç, posa en marxa una campanya informativa de bones pràctiques comercials al barri de Santa Eulàlia, que es durà a terme a partir d’aquesta segona quinzena del mes d’abril.

L’objectiu de la campanya és informar els comerciants sobre els aspectes més destacats quant a l’atenció a les persones consumidores: normativa de preus, fulls de reclamacions o cartells d’informació que han de tenir les botigues, entre d’altres qüestions.

Aquesta activitat és fruit de la col·laboració entre la Diputació de Barcelona i la Regidoria de Govern de Comerç i Drets dels Consumidors, en els àmbits de l’atenció a les persones consumidores, i de suport i assessorament al comerç.

Els tècnics que visitaran els comerços i establiments han estat designats per la Diputació de Barcelona i faran avaluació en cada cas, mitjançant una enquesta, del grau de compliment de la normativa. Els responsables dels establiments rebran els resultats i se’ls assessorarà en els dubtes que puguin sorgir o en tot allò que calgui millorar.

Aquesta actuació informativa ja s’ha realitzat en passades edicions en altres barris de la ciutat i, segons informa l’Ajuntament, la voluntat és fer-la arribar a totes les zones i eixos comercials de L’Hospitalet.