dibuxa a ala duldita

 

Bases del concurs

 

Temàtica: Qualsevol tema que contingui a la Duldita.

Format: El dibuix s’ha de presentar en cartolina mida A-4, sense doblegar.

Tècniques:  Qualsevol tècnica és vàlida (llapis, ceres, aquarel·la, oli, collage, etc.).

Participants: Nens i nenes de fins a 12 anys. Només es podrà presentar un dibuix per participant.

Categories: fins a 4 anys; de 5 a 7 anys i de 8 a 12 anys.

Recepció: S’han d’adreçar o lliurar a Duldi Santa Eulàlia (Av. Carrilet, 58, l’Hospitalet de Llobregat). La recepció dels dibuixos es tancarà a les 20:00 hores del dia 28 febrer de 2015.

Tots el dibuixos seran exposats a la botiga en ordre de lliurament.

Registre del dibuix: El dibuix ha d’estar identificat amb un títol. Es lliurarà en un sobre tancat, en el qual figurarà el mateix títol. El sobre ha de contenir al seu interior el dibuix i la següent informació: Nom, cognom i data de naixement dels seu autor; així com: nom, cognoms, e-mail i telèfon del pare, mare o tutor legal. IMPORTANT: Alta a Facebook Duldi Santa Eulàlia al mateix moment del lliurament.

Jurat: Estarà compost per personal de Duldi Santa Eulàlia i un expert en dibuix.

Guanyadors: Aquests es faran públics a través del Facebook Duldi Santa Eulàlia i a la pròpia botiga.

Premis: S’atorgarà un premi per a cadascuna de les categories. El guanyador de cada categoria serà premiat amb un val per valor de 20€ que podrà bescanviar en compres a la mateixa botiga Duldi Santa Eulàlia.


Els premis seran lliurats a les 12:00 hores, el dia 8 de març del 2015, a Duldi Santa Eulàlia.
Els premis podran ser bescanviats fins al 12 d’abril de 2015.
No vàlids per a regals de noces, batejos i comunions. No acumulables a altres ofertes o promocions.
Tots els dibuixos presentats, premiats o no, quedaran en propietat de Duldi Santa Eulàlia, reservant-se el dret d’exposició o reproducció.