El Mercat de Santa Eulàlia, de reformes

El projecte inclou reparació de cobertes, renovació de l’enllumenat, nova pavimentació i col•locació de tendals

El pla de reforma de les instal•lacions del Mercat municipal de Santa Eulàlia inclou actuacions a l’edifici central i a la zona de les parades exteriors. L’objectiu és actuar en les zones més degradades. Les obres es preveu que finalitzin al setembre.

L’edifici del Mercat de Santa Eulàlia, construït l’any 1935, ja va ser objecte d’una reforma fa uns anys.

Fins ara, els treballs de reforma s’han desenvolupat a les cobertes de l’equipament, i durant els mesos de juliol i agost s’actuarà en la pavimentació i l’enllumenat.

A les parades exteriors és on es faran les actuacions que afectaran més l’espai públic. S’ha arribat a l’acord amb els paradistes que tancaran en quinzenes alternes per poder realitzar les obres i evitar molèsties i pèrdues en vendes durant les rebaixes.

La intervenció inclou la millora de les xarxes de sanejament pluvial i de subministrament elèctric; la reparació de patis, terrats i cobertes; la substitució d’enllumenat i pavimentació; la col•locació de tendals de protecció solar, i la instal•lació de tancaments d’accessos i de sistemes per evitar la presència de coloms.

També, es col•locaran tendals al passatge del carrer de Muns, que permetran cobrir i dotar de protecció solar, amb diferents obertures en funció de les condicions climàtiques. Aquest espai esdevindrà una placeta dins de l’entorn del mercat.

A les parades exteriors, es netegen les cobertes i es millora la xarxa de recollida pluvial. A més, com a mesura higiènica, s’hi instal•larà un sistema per evitar la presència de coloms. També, se substituirà l’enllumenat de l’espai de les parades exteriors amb il•luminació led i es preveu la instal•lació de tancaments en alguns accessos d’aquesta zona per millorar la seguretat del recinte fora de l’horari d’obertura.

Pel que fa a l’edifici central, es fan reparacions integrals dels terrats, els patis i la xarxa de sanejament exterior, i se substitueix tot l’enllumenat de les zones comunes amb il•luminació led, entre altres actuacions.
L’Ajunatment ha n demanta a l’empresa encarregada de realitzar les obres que aporti més efectius per pode finalitzar les obres al mes de setembre.

Millores al Mercat de Collblanc

Per la seva banda, el Mercat de Collblanc també ha estat objecte els darrers mesos d’una intervenció de millora, amb l’adequació dels accessos del carrer d’Occident. Els treballs tenien per objecte modificar aquesta entrada al mercat per evitar els corrents d’aire, que ocasionaven problemes a l’interior de l’equipament.

Aquesta actuació ha completat la realitzada l’any passat en el mateix espai per a la millora de l’accessibilitat a l’interior del mercat.