ID-100147261Participar en fires comercials , botigues al carrer, i altres llocs similars constitueix una oportunitat única de vendre . També permeten trobar proveïdors , observar la competència , establir alguns contactes i aconseguir publicitat . Una fira d’aquest tipus és una oportunitat per aconseguir el mateix que trigaria setmanes o mesos .

La planificació en aquests casos és molt important . Cal saber escollir,  triar la fira correcta , establir objectius clars , dissenyar una bona exhibició i promocionar la seva presència. Tot això , fins i tot abans d’arribar a la fira .

Hi ha moltes fires comercials cada any , i saber triar la que reporti més beneficis depenent del comerç que es tingui, pot ser difícil .
Cal començar buscant entre les fires comercials relacionades amb el seu producte o servei i valorar les que més ens convinguin per proximitat o alguna altra raó. Les grans fires comercials que atreuen a una gran quantitat de gent poden ser una veritable pèrdua de temps si no assisteixen persones que siguin compradors o potencials clients del seu producte o servei .

És important estudiar les estadístiques de fires d’anys anteriors per comprovar si els assistents coincideixen amb el perfil dels seus clients . Bucar a internet és molt útil per a qualsevol recerca d’informació .

Un altre factor a tenir molt en compte és demanar l’opinió als clients . Cal saber a quina fires comercials assisteixen , ja que és molt probable que altres clients potencials que també vagin puguin interessar pel seu negoci .