ID-100237911Els petits i mitjans comerços locals  ajuden a la recuperació i el manteniment del barri. Generen ocupació estable local així com un circuit financer local amb el màxim d’activitats econòmic-productives regionals.

Els negocis locals preserva la biodiversitat i les senyes d’identitat cultural tradicionals. Recuperen la producció regional d’aliments, béns i serveis.  Humanitza les relacions socials en propiciar i mantenir el tracte humà amable i personalitzat.

Facilita la vida d’importants sectors socials amb dificultats per accedir a les grans superfícies de perifèria: joves, jubilats, aturats, gent gran, treballadors … Aquest comerç tradicional aporta raciocini i frena el consumisme cec i compulsiu que es dóna en les grans superfícies o centres comercials.

Aquestes són algunes de les raons més destacables per les quals val la pena fomentar el comerç local. Perquè de vegades,  el millor està més a prop del que imaginem.