Divendres 26 d’octubre de 2018, de 17 a  20 hores

Plaça Milaros Monsarnay i Sabaté