D’un temps ençà es parla molt del terme «diversitat cultural» , ja que els fluxos migratoris han anat en augment . Les ciutats són un focus d’atenció per a moltes persones que busquen feina i una manera de establir-se en la societat . Algunes d’aquestes persones també fan veritables esforços per integrar en el medi i ser » un més» ; a d´altres els resulta més difícil i se centren en el seu treball , en la seva família , i en portar una vida el més digna possible.

JID-10024491a que la diversitat cultural és un fet que forma part de la vida quotidiana de tots , és convenient centrar l’atenció en el positiu que aporta.  Les diferències culturals no ha de separar ni limitar , sinó enriquir . En treballar i viure junts, els grups de persones de diferents cultures formen un mosaic ric i variat . La diversitat cultural resultant amplia les alternatives ; alimenta diverses capacitats , valors humans i visions de les coses.  La diversitat cultural ben gestionada pot impulsar el desenvolupament sostenible dels individus , comunitats i països . És qüestió que tots prenguin consciència i posin una mica de la seva part , tant els que busquen fer-se un lloc en un nou país com els que ja el tenen per naixement.