ID-10047755Associar-se  és un dret fonamental que tenim tots els individus des de l’aprovació de la Constitució .
Actualment existeixen gran quantitat d’associacions que tenim per tota la nostra geografia, dedicades a la gestió d’activitats dels més variades : Comercials , empresarials , esportives , d’oci , veïnals

La principal finalitat de tota associació és la gestió d’interessos comuns del grup al qual representa , per sobre dels interessos particulars . No vivim aïllats , sinó que formem part d’un sistema format per altres persones , totes interconnectades entre si . Ens agradi o no , la societat no és altra cosa ,  i les petites associacions també són una oportunitat per donar bon exemple des de les posicions de menor poder . Al capdavall , aquestes són «els fonaments» sobre els quals s’assenten la resta , així és que no es poden menysprear .

Per a una adequada gestió en la pertinença qualsevol associació , és important que tots i cadascun dels seus participants facin el possible perquè la seva veu també sigui tinguda en compte i així evitar que només siguin afavorits uns pocs . Perquè quan una associació funciona correctament, els beneficis comuns que pot reportar poden ser molt importants . I sempre val la pena treballar per això, per l’interès de tothom.