imagesQ2WPHM8PEls orígens de l’Hospitalet de Llobregat  es remunten al segle XII , quan era una petita vila agrícola . Al segle XVIII la localitat va patir la seva primera transformació amb la implantació d’algunes fàbriques de l’emergent indústria tèxtil . Acabats de complir els primers 25 anys del segle XX , el rei Alfons XIII li va donar a l’Hospitalet categoria de ciutat per la seva desenvolupament industrial i al creixement de població .

En l’època de l’anomenat ” baby boom ” (els anys seixanta i setanta )  l’Hospitalet va tenir un clar creixement demogràfic a causa de l’arribada de població procedent d’altres punts del país .

I ja va ser a partir del principi dels vuitanta quan la ciutat es va obrir a l’actualitat i va començar a tenir un teixit industrial propi i una vida cultural més independent de Barcelona , i continua mantenint i buscant noves vies d’expansió.
Molts personatges públics són nascuts a l’Hospitalet de Llobregat com Ferran Adrià , Víctor Valdés , Núria Espert, i José Corbacho.