ID-10056233Les vacances ja són aquí, i si bé la majoria les aprofitem per descansar, els lladres és quan tenen més feina amb els robatoris.

Convé doncs prendre una sèrie de precaucions si tenim previst marxar uns dia de vacances i volem fer-ho amb tranquil · litat:

-Avisar a veïns d’absoluta confiança sobre a nostra absència per determinat temps i que puguin  informar en cas d’observar alguna situació anormal .

-Se li pot demanar al mateix veí recollir el correu, ja que acumular propaganda i cartes a la bústia o a l’entrada s’interpreta com absència a casa.

-Revisar que portes i finestres de l’habitatge estiguin tancades abans de sortir. Si és una casa,  tenir bona il · luminació a l’exterior i evitar deixar eines o escales que els lladres puguin utilitzar per entrar a la casa. No deixar totes les persianes baixades.

-Disposar d´una alarma, la qual cosa ajuda a dissuadir els lladres.  Les portes de seguretat també són dissuasòries, ja que costen molt de forçar i fan perdre massa temps als lladres.

– Evitar publicar en xarxes socials com Facebook i Twitter la nostra marxa de vacances. No donar-hi pistes, sobretot de les dates de la nostra absència.