Dissabate 4 de juny, si et passes per la carpa de Siangant et donaran 1 llitre de llet per a cada nen.

 

Cartel Cruz Roja 2015 siagant