Política de privacitat

Grup de comerciants de Santa Eulàlia

El Responsable del Tractament GRUP DE COMERCIANTS DE SANTA EULALIA,pel Reglament General de Protecció de Dades UE-2016/679, del Parlament i Consell d’Europa, i de l’LOPD 3/2018 de 5 de desembre, de garantia dels drets digitals, l’informa que les seves dades personals seran tractades pera la gestió administrativa, comptable i la prestació del servei oferti l’enviament d’informació per part de GRUP DE COMERCIANTS DE SANTA EULALIA. No se cediran a tercers, llevat d’obligació legal, podent exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació a GRUP DE COMERCIANTS DE SANTA EULALIA:

PL. MILAGROS CONSARNAU I SABATE 6 LOCAL, 08902, HOSPITALET DE LLOBREGAT, BARCELONA, info@santaeulaliacomerc.com

El Responsable del TratamientoGRUP DE COMERCIANTS DE SANTA EULÀLIA.,en cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos UE-2016/679, del Parlamento y Consejo de Europa, y de la LOPD 3/2018 de 5 de diciembre de garantía de los derechos digitales, le informa que sus datos personales serán tratados para la gestión administrativa, contable  la prestación del servicio ofertado y el envío de información por GRUP DE COMERCIANTS DE SANTA EULÀLIA. No se cederán a terceros, salvo por obligación legal,  pudiendo ejercer sus derechos de; acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad y limitación enGRUP DE COMERCIANTS DE SANTA EULÀLIA:

PL.MILAGROS CONSARNAU I SABATE 6 LOCAL, 08902,HOSPITALET DE LLOBREGAT,BARCELONA, info@santaeulaliacomerc.com